Home / Aktualności / „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki z XIX wieku w Mokrej Prawej”

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki z XIX wieku w Mokrej Prawej”

 

Kapliczka w Mokrej Prawej odzyskała dawny blask – zadanie zakończone !

Zabytkowe kapliczki od wieków stanowią ważny element krajobrazu kulturowego Województwa Łódzkiego, które co roku od wielu lat są odrestaurowywane w ramach programu „Mała architektura zabytkowa”.  W tegorocznej edycji tego programu Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Skierniewice na realizację zadania pn. „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki (XIX w.) w Mokrej Prawej” 20 tys. zł dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego na rzecz pomocy finansowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych samorządów w zakresie prac przy obiektach małej architektury zabytkowej położonych na obszarze województwa łódzkiego. Prace dotyczące konserwacji i restauracji tej kapliczki zostały wykonane zgodnie z programem prac pozytywnie zaopiniowanym przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz odebrane podczas końcowego odbioru także w obecności przedstawiciela WUOZ w Łodzi.

 Koszt całkowity prac konserwatorskich to kwota 24 600,00 zł oraz 1 988,00 zł to koszt przygotowania programu prac konserwatorskich i restauratorskich kapliczki w Mokrej Prawej.

Wkład własny Gminy Skierniewice w realizację tego zadania wyniósł 6 888,00 zł.

Dzięki odrestaurowaniu tej kapliczki, która była postawiona w przeszłości jako dziękczynne lub przebłagalne wota w czasie epidemii cholery panującej w tym regionie – został zrealizowany cel dotyczący zachowania pamięci o tym ważnym wydarzeniu w historii tej miejscowości. Odnowiona kapliczka spotęguje wrażenia i zainteresowaniem tym miejscem, gdyż obiekt ten stanowi wyjątkową wartość historyczną i artystyczną.

 

 

https://www.lodzkie.pl

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii