Home / Aktualności / Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice”

zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w ramach umowy w formie dotacji numer 925/OZ/D/2023 z dnia 27.11.2023r.

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 78 764,40 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie  do kwoty 45 615,00 zł.

Zadanie obejmuje odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest o masie nie mniejszej niż 114,0375 Mg.

 

Zadanie realizowane w okresie od października 2023r. do listopada 2023r.

link do strony   www.wfosigw.lodz.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii