Home / Aktualności / Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Projekt pn: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dębowej Górze”

zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 560/EE/D/2023 z dnia 18.10.2023r.

Wartość całkowita zadania: 69 340,00 zł.

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW: 60 000,00 zł.

Udział własny: 9 340,00 zł.

 

Celem projektu było odnowienie sali lekcyjnej i utworzenie w jej miejscu nowoczesnej ekopracowni, dzięki której dzieci będą mogły poznawać tajniki przyrody przez sadzenie swoich własnych roślin w mini szklarniach do kiełkowania, czy poprzez mikroskopy patrzeć na to co gołym okiem jest niewidoczne. Utworzenie ekopracowni idealnie uzupełni lekcje odbywające się w istniejącej na terenie szkoły „Pracowni pod chmurką” oraz zajęcia w terenie. Zapewni to uczniom nie tylko atrakcyjny sposób zdobywania wiedzy, ale i prezentacji interesujących ich tematów związanych ze środowiskiem przyrodniczym i propagowaniem wiedzy ekologicznej. Uwrażliwią na piękno przyrody, w tym własnego regonu, a także nauczą rozpoznawania i wskazywania zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z działalności człowieka, a także zagrożeń dla człowieka wypływających ze środowiska.

Termin realizacji projektu: 18 października 2023r. – 20 czerwca 2024r.

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii