Home / Aktualności / Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja o kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że od 18 października 2023 r. na terenie gminy Skierniewice rozpoczną się kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Obowiązek przeprowadzenia takich kontroli wynika z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.)

Kontrola będzie prowadzona zgodnie z planem kontroli zamieszczonym na stronie BIP Gminy Skierniewice, w zakładce 'Nieczystości ciekłe’. Kontrolę będą przeprowadzać pracownicy Urzędu Gminy Skierniewice, na podstawie stosownego upoważnienia oraz legitymacji.

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

– okazania umowy zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi asenizacyjne na terenie gminy Skierniewice;

– udokumentowanie częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych poprzez okazanie rachunków, faktur Vat, paragonów lub innych dowodów zapłaty za usługi asenizacyjne.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze przygotowanie ww. dokumentów i okazanie się nimi w trakcie kontroli.

W DNIACH 18-20 PAŹDZIERNIKA 2023 R. KONTROLOWANI BĘDĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI TOPOLA ORAZ SAMICE.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii