Home / Aktualności / Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szanowni Mieszkańcy,

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze ww. zgłoszenia proszeni są o jego niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy Skierniewice.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii