Home / Aktualności / Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Skierniewice uzyskała dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.
W ramach uzyskanej dotacji celowej osiem jednostek z terenu naszej gminy otrzyma niezbędne wyposażenie oraz sprzęt podnoszący sprawność prowadzenia akcji ratowniczych oraz niesienia profesjonalnej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach.
Całkowita wartość projektu wynosi 110 tys. zł.

 

Gmina Skierniewice podpisała umowę w ramach złożonego wniosku o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz  Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – Program ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem, Priorytet I: Ochotnicze Straże Pożarne.

 

Działania w ramach ww. umowy polegać będą w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach Prawych w postaci:
Motopompy strażackiej, 1 szt.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Lewej w postaci:
Kominiarek strażackich, 10 szt.;
Butów strażackich gumowych, 10 par;
Rękawic strażackich, 10 par.;
Gaśnic proszkowych 6 kg., 5 szt.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Miedniewicach w postaci:
Ubrań specjalnych strażackich – 2 częściowych , 4 kpl.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej postaci:
Wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego, 1 szt.;
Butów strażackich bojowych, 7 par;
Czujnika bezruchu, 2 szt.;
Piły do cięcia stali i betonu, 1 szt.;
Prądownicy wodno – pianowej, 1 szt.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakowicach Lewych postaci:
Ubrania strażackiego specjalnego – 2 częściowego, 1 kpl.;
Drabiny nasadkowej, 1 szt.;
Wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego, 1 szt.;
Ubrań koszarowych – 3 częściowych, 8 kpl.;
Kominiarek strażackich, 6 szt.;
Klucza do hydrantów podziemnych, 1 szt.;
Spodniobutów, 2 szt.;
Siekiery rozłupującej, 1 szt.;
Młota dwuręcznego, 1 szt.;
Rękawic technicznych, 2 pary.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowinach w postaci:
Prądownicy wodno-pianowej, 1 szt.;
Pachołków odblaskowych, 5 szt.;

Cyfrowego radiotelefonu, 1 szt.;
Rozdzielacza kulowego, 1 szt.;
Klucza do hydrantów podziemnych, 1 szt.;
Klucza do hydrantów naziemnych, 1 szt.;
Tłumicy metalowej ze stylem teleskopowym, 2 szt.;
Piły spalinowej teleskopowej, 1 szt.;
Motopompy, 1 szt.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Samicach w postaci:
Ubrań specjalnych strażackich – 2 częściowych, 2 kpl.;
Hełmów strażackich, 2 szt.;
Butów strażackich gumowych, 2 pary;
Rękawic strażackich, 2 par;
Szelek bezpieczeństwa, 2 szt.;

Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Prawej w postaci:
Wielofunkcyjnego narzędzia ratowniczego, 2 szt.;
Butów strażackich gumowych, 8 par;
Defibrylatora AED, 1 szt.

 

Okres realizacji do końca grudnia 2023 r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii