Home / Aktualności / SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

SZACOWANIE SZKÓD – SUSZA 2023

Wójt Gminy Skierniewice informuje, że w dniu 14 lipca 2023 roku zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które w znaczącym stopniu zmieniło obowiązującą procedurę szacowania strat
w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy.

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku suszy powinni zgłaszać wnioski bezpośrednio za pomocą aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.

Złożenie wniosku w aplikacji jest OBOWIĄZKOWE oraz konieczne do uzyskania
w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Jeżeli rolnik chciałby dodatkowego oszacowania szkód przez komisję „gminną”, wówczas może złożyć wniosek do Urzędu Gminy Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96-100 Skierniewice, w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody (tj. przed zbiorem – UPRAWA W DNIU SZACOWANIA MUSI BYĆ NA POLU!), nie później niż do dnia 11 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe szacowanie szkód przez komisję jest działaniem nieobowiązkowym
i nie gwarantuje wyższego odszkodowania!

Samo złożenie wniosku w formie papierowej do tut. Urzędu nie zwalnia Rolnika z obowiązku złożenia wniosku w aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”.

Szczegółowe informacje:

Instrukcje i wytyczne opublikowane przez MRiRW

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich
na rok 2023.

Link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla Gminy Skierniewice: SMSR Skierniewice 2023 (iung.pulawy.pl)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Skierniewice pod numerem telefonu – 46 819 56 11.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii