Home / Aktualności / Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową Centrum Społecznego Wsi

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej w Mokrej Lewej wraz z budową Centrum Społecznego Wsi

 

Zadanie pod nazwą:


„Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP na potrzeby Szkoły podstawowej

w Mokrej Lewej wraz z budową centrum społecznego wsi”

Wartość dofinansowania: 8 415 000.00 zł

Całkowita wartość zadania: 15 741 937.38 zł

Inwestycja dofinansowana

z Programu Rządowy Fundusz

Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

 

 

Realizacja projektu w zorganizowany sposób zabezpieczy potrzeby lokalnej społeczności m.in.: w dziedzinie kultury, edukacji, kultury fizycznej a w razie nagłych zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych – opieki społecznej i bezpieczeństwa, wspomagających zarządzanie kryzysowe na szczeblu lokalnym.

Zadanie obejmuje:

  1. Przebudowę oraz rozbudowę strażnicy OSP ze zmianą sposobu użytkowania na 4 sale dydaktyczne z zapleczami dla Szkoły Podstawowej, stołówko-świetlicę z zapleczem kuchennym oraz salę gimnastyczną z zapleczem.
  2. Budowę Centrum Społecznego Wsi – budowa budynku wielofunkcyjnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zielenią urządzoną (strefa rekreacyjno-wypoczynkowa dla różnych grup wiekowych) oraz dojazdem. Powierzchnia terenu pod zagospodarowanie to ponad 1,00 ha. Będzie to pierwszy tego typu obiekt w gminie, realizujący ideę kompleksowego zaspokojenia potrzeb i poprawy jakości życia mieszkańców. Projektowany obiekt nie będzie koncentrował się na jednym obszarze działania, np. kulturze, czy pomocy społecznej, ale będzie odpowiadał na potrzeby artykułowane przez środowisko w tym różne grupy społeczne: seniorów, strażaków ochotników, członków stowarzyszeń lokalnych, dzieci, młodzieży oraz osób poszkodowanych (pogorzelcy, powodzianie, uchodźcy itp.).

Projekt w zakresie przebudowy i rozbudowy szkoły obejmuje:

1. częściową rozbiórkę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń strażnicy osp na potrzeby szkoły podstawowej wraz z rozbudową o salę gimnastyczną oraz budową podziemnego, szczelnego zbiornika na
nieczystości ciekłe o pojemności 10m3.
2. przebudowę i rozbudowę strażnicy OSP ze zmianą sposobu użytkowania na 4 sale dydaktyczne z zapleczami dla Szkoły Podstawowej, stołówko-świetlice z zapleczem kuchennym oraz o salę gimnastyczną z zapleczem.

Projekt w zakresie budowy centrum społecznego wsi obejmuje:

  1. budowę budynku mieszkalno-usługowego oraz podziemnego, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10m3 wraz z placem zabaw i boiskiem zewnętrznym wielofunkcyjnym. Na poddaszu projektuje się dwa mieszkania, a na parterze jadalnię dla mieszkańców. Na parterze również znajduję się garaż wraz z pomieszczeniami pomocniczymi dla mieszkańców. W zakresie usługi na parterze znajduję się kuchnia przygotowującej posiłki w formie cateringu, z pełnym zapleczem. Budynek podzielony zostanie łącznie na trzy strefy pożarowe. Budynek niski, parterowy, częściowo z poddaszem użytkowym. Został rozbity wizualnie na dwie bryły połączone ze sobą. Budynek będzie wykończony tynkiem w białej kolorystyce, blachą na rąbek w kolorze antracytowym oraz cegłą w odcieniu naturalnego brązu lub czerwieni.

Zagospodarowanie działki:

  1. projektowane jest boisko zewnętrzne umożliwiające rozgrywki w piłkę nożną, koszykówkę oraz siatkówkę o wymiarach pola gry 30,00m x 62,00m, pokryte nawierzchnią bezpieczną poliuretanową. Nawierzchnia wykonana jako bezspoinowa, natryskowa;
  2. teren placu zabaw o powierzchni ok. 794m2. Projektowany jest plac zabaw o nawierzchni: poliuretanowej, kostki betonowej bezspoinowej oraz trawnika wg rysunków. Projektuje się urządzenia posiadające certyfikaty, umożliwiającym korzystanie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w różnym wieku.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii