Home / Aktualności / „Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

„Ekologiczna Gmina Skierniewice” – nabór uzupełniający w części dotyczącej kotła na biomasę (pellet)

Skierniewice, dnia 27 czerwca 2023r.

 

Wójt Gminy Skierniewice ogłasza nabór uzupełniający
do udziału w projekcie pn.: „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii
–  w części dotyczącej: kotła na biomasę (pellet)

Przed złożeniem deklaracji należy się zapoznać  z informacjami dotyczącymi projektu tj. Regulaminem udzielenia dofinansowania oraz załącznikami, które można uzyskać pod poniższym linkiem:

https://www.gminaskierniewice.pl/2022/07/08/dodatkowy-nabor-wnioskow-odnawialne-zrodla-energii-fotowoltaika/

Deklaracje oraz umowy użyczenia (kompletne, czytelnie wypełnione) należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (parter)
w Urzędzie Gminy w Skierniewice, ul. Reymonta 23, 96 -100 Skierniewice.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

Wójt Gminy Czesław Pytlewski

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii