Home / Aktualności / Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice

Ogłoszenie Wójta Gminy Skierniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skierniewice dla fragmentu obrębu wsi Mokra Lewa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii