Home / Aktualności / Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dotycząca projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice”

Informacja dla osób, które zadeklarowały udział w projekcie „Dostawa i montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet i zbiorników na CWU z przeznaczeniem dla prywatnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach projektu pn. „Ekologiczna Gmina Skierniewice” ❗🔽
Informujemy, że:
– na każdej nieruchomości objętej projektem Wykonawca (legitymujący się Upoważnieniem) wykonana wizję lokalną, podczas której zostaną ustalone szczegóły montażu poszczególnych instalacji;
– należy przygotować dane dotyczące umów z dostawcą energii elektrycznej (adres obiektu, osobę/y widniejącą/e w umowie z dostawcą energii, numer licznika, moc umowną, numer PPE) – wszystkie te dane można odczytać z faktury od dostawcy energii;
– zaprosimy Państwa telefonicznie/e-mail/pisemnie do siedziby Urzędu Gminy Skierniewice celem podpisania umowy określającej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe. Wkład własny mieszkańca będzie określony w w/w umowie i płatny w terminie 14 dni od dnia zawarcia w/w umowy, niepodpisanie umowy w w/w terminie oraz niedokonanie wpłaty wkładu własnego jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.
❗Osoby w chwili obecnej rezygnujące z udziału w projekcie – prosimy o niezwłoczne pisemne zawiadomienie Gminy Skierniewice ❗

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii