Home / Aktualności / Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Końcowa sprzedaż węgla w Gminie Skierniewice

Informujemy, że do dnia 30 czerwca 2023 roku można dokonać preferencyjnego zakupu węgla.

  1. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Skierniewice.
  2. Nie obowiązuje limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe (zakupu mogą dokonać również uprawnione gospodarstwa, które już zakupiły węgiel w ramach preferencyjnego zakupu, prowadzonego do 30 kwietnia br.)
  3. Węgiel może zakupić każda osoba, która jest uprawniona do dodatku węglowego – nie musi to być mieszkaniec Gminy Skierniewice (obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie dodatku węglowego w swojej gminie/mieście)
  4. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona do wyczerpania zapasów, nie później niż do 31 lipca 2023 r.
  5. Cena za tonę węgla wynosi 1.900,00 zł.

Przeznaczona do sprzedaży końcowej szacunkowa ilość paliwa stałego wynosi – 260 ton, w tym:

–  orzech – 154  ton

– ekogroszek – 106 ton

 

Wnioski złożone po 30 czerwca nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 46 8195610

 

Obowiązują druki i dokumentacja z poprzednich naborów.

 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
oraz niektórych innych.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii