Home / Aktualności / Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice

Remont dróg na terenie Gminy Skierniewice

 

 

Zadanie pod nazwą:


„Remont dróg
na terenie Gminy Skierniewice”

Wartość dofinansowania: 3 056 888,88 zł

Całkowita wartość zadania: 3 217 777,77 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków

 Państwowego Funduszu Celowego

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych

 

Zadanie obejmuje:

Remont drogi gminnej nr 115352E w m. Sierakowice Lewe

a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:

– frezowanie nawierzchni bitumicznej do podbudowy,

– ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa C90/3 warstwą grubości 8cm,

– ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4cm,

– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.

b) remont części poboczy poprzez:

– ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 16cm.

 

 

Remont drogi gminnej nr 115353E w m. Sierakowice Lewe

a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:

– frezowanie nawierzchni bitumicznej do podbudowy,

– ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 100kg/m2,

– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.

b) remont części poboczy poprzez:

– ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

 

Remont drogi gminnej nr 115356E w m. Mokra Lewa

a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:

– ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 100kg/m2,

– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.

b) remont części poboczy poprzez:

– ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

 

Remont drogi gminnej nr 115380E w m. Żelazna relacji Brzozów – Żelazna

a) wykonanie remontu nawierzchni na istniejącej jezdni:

– ułożenie siatka z włókien szklanych i włókien węglowych wstępnie przesączana asfaltem,

– ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 100kg/m2,

– ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 4cm.

b) remont części poboczy poprzez:

– ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 warstwą grubości 10cm.

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii