Home / Aktualności / Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

Logotypy UE

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach/nadużyciach finansowych

Gmina Skierniewice, jako beneficjent projektu:

  • „Budowa miasteczka ruchu drogowego w miejscowości Sierakowice Prawe Gmina Skierniewice”  współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych  nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą i stanowi narzędzie informacyjne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail: POIS@mr.gov.pl
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0122/22-00

Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem poniższych narzędzi:

1) adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

2) lub formularza: https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii