Home / Aktualności / Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023r. – WNIOSEK

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023r. – WNIOSEK

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2023r. Gmina Skierniewice na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizowała zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych używających urządzeń grzewczych zasilanych paliwami gazowymi w formie rekompensaty podatku VAT.

 

Refundacja podatku VAT przysługuje odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie nie przekracza:

  • 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym.

(wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustala się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – kryterium dochodowe dodatku osłonowego).

Konieczny wpis źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

UWAGA!
Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku VAT nie przysługuje za gaz wykorzystywany wyłącznie do gotowania i podgrzewania wody.

O refundację 23 proc. VAT-u od ceny gazu można się ubiegać przez cały rok 2023, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023r.  i po opłaceniu pierwszej faktury za gaz w roku 2023.

Do wniosku o refundację podatku VAT załącza się:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy oraz
  • dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Sekretariacie Urzędu Gminy Skierniewice w godzinach pracy urzędu.

 

WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii