Home / Aktualności / Preferencyjny zakup węgla w 2023 roku – WNIOSEK

Preferencyjny zakup węgla w 2023 roku – WNIOSEK

Informujemy, że od dnia 09.01.2023 r.(PONIEDZIAŁEK) przyjmowane będą nowe WNIOSKI O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA w roku 2023.

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w biurze obsługi interesanta na parterze budynku Urzędu Gminy Skierniewice w godzinach pracy urzędu.

 

Kto może złożyć wniosek i na jaką ilość?

Osoby, które zakupiły węgiel od Gminy Skierniewice w 2022 roku mogą złożyć wniosek o zakup węgla w ilości nieprzekraczającej W SUMIE 3000 kg (3 ton). [Jeśli w 2022 r. zakupiono 1,5 tony węgla, w roku 2023 r. można zakupić tylko 1,5 tony – co daje razem W SUMIE 3 tony]

Osoby, które nie kupiły węgla od Gminy Skierniewice w 2022 r. mogą złożyć wniosek o zakup 3 ton węgla.

 

Kiedy rozpocznie się sprzedaż węgla?

Po złożeniu przez mieszkańca wniosku w urzędzie i dokonaniu przez pracownika weryfikacji wnioskodawca otrzyma telefoniczną informację o możliwości zakupu węgla z instrukcją dalszego postępowania (dokonanie zapłaty, odbiór faktury i możliwość odbioru węgla z wybranego składu – na takich zasadach jak w poprzednim naborze). Jednakże, sprzedaż węgla rozpocznie się dopiero po zrealizowaniu wszystkich wniosków złożonych w 2022 r.

 

W jakich składach będzie można odebrać węgiel?

Wójt Gminy Skierniewice podpisał umowę z trzema składami z terenu Gminy Skierniewice

  1. Skład węgla w Mokrej Prawej, Przemysław Wójcik, Mokra Prawa 164,
  2. Skład węgla w Dębowej Górze, Tomasz Rosa, Dębowa Góra 75A,
  3. Skład węgla w Balcerowie, Czesław Wójcik, Balcerów 36A,

na odbiór i transport węgla ze wskazanej przez PGG lokalizacji do danego składu węgla na terenie gminy, składowanie węgla zakupionego z kopalni, wydawanie węgla Mieszkańcom, którzy złożyli wniosek o zakup, otrzymali informację o możliwości zakupu oraz dokonali zapłaty w urzędzie gminy.

 

Jaka jest cena węgla?

Cena preferencyjnego zakupu 1 tony węgla przez Mieszkańca od Gminy Skierniewice to 1.900,00 zł. Cena nie obejmuje transportu węgla ze składu do mieszkańca.

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA W OKRESIE PO 01.01.2023 r.

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii