Home / Aktualności / Woda warunkowo przydatna do spożycia

Woda warunkowo przydatna do spożycia

Komunikat PPIS w Skierniewicach z dnia 10 listopada 2022r.,  informujący  że woda warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu, skierowany jest
do konsumentów wody z wodociągu w Dębowej Górze,

Gmina Skierniewice – dostawca wody,  informuje że wodociąg publiczny w Dębowej Górze zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

  • Ludwików – cała wieś,
  • Rzymiec – cała wieś,
  • Dębowa Góra – (poza odbiorcami przy drodze powiatowej od strony Nowych Rowisk do numeru Dębowa Góra 49),
  • Strobów (odbiorcy przy drodze gminnej Balcerów – Strobów oraz przy drodze powiatowej w kierunku Dębowej Góry od nr porządkowego Strobów 26)
  • Balcerów (odbiorcy od nr 17 A do końca wsi).

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii