Home / Aktualności / KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE.

KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE, GMINA SKIERNIEWICE.

KOMUNIKAT  DLA MIESZKAŃCÓW WSI DĄBROWICE,
GMINA SKIERNIEWICE.

Gmina Skierniewice, informuje  że dla odbiorców wody na terenie wsi Dąbrowice, woda dostarczana  jest z sieci wodociągowej Maków,

która warunkowo nadaje się do spożycia po uprzednim przegotowaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach poinformował,
że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego w Makowie stwierdzono ponadnormatywną wartość parametru bakteriologicznego, tj. liczba bakterii grupy coli
w ilości 6 (2 do 17) jtk w 100 ml wody. Mikroorganizmy te w stwierdzonych ilościach nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Trwają prace mające
na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Przegotowania wymaga też woda do przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków
i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii