Home / Aktualności / Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

Przekazanie sprzętu i wyposażenia zakupionego dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 10 sierpnia 2022r. Wójt Gminy Skierniewice przekazał siedmiu jednostkom OSP z terenu Gminy Skierniewice hełmy strażackie i ubrania specjalne do działań ratowniczo – gaśniczych, których zakup współfinansowany został ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zadanie zostało zrealizowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 109 004,56 zł.

Dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 100 000 zł.

Zakupiony sprzęt został przekazany w ramach umowy darowizny na rzecz:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej Mokra Lewa;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Miedniewice;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Żelazna;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Sierakowice Lewe;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Sierakowice Prawe;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Borowiny;
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Samice.

Każda z jednostek otrzymała 4 sztuki hełmów strażackich oraz 3 sztuki ubrań specjalnych do działań ratowniczo  – gaśniczych. Wartość darowizny dla każdej z OSP wyniosła 15 572,08 zł.

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii