Home / Aktualności / „Poznaj Polskę”

„Poznaj Polskę”

Gmina Skierniewice ponownie otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w wysokości 132 772,00 zł. Aby pozyskać środki, gmina Skierniewice musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te w wysokości 88 429,00 . pochodzą z wpłat rodziców. Całkowita wartość projektu wynosi 221 201,00  .

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sierakowicach Prawych, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Mokrej Prawej, Szkoły Podstawowej im. Marii Rodziewiczówny
w Żelaznej, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze oraz Szkoły Podstawowej im. prof. Szczepana A. Pieniążka w Miedniewicach będą mogli wybrać się na 18 zaplanowanych wycieczek szkolnych. Plan takich podróży musi być zgodny z czterema priorytetowymi obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2022 roku: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego, Śladami kard. Stefana Wyszyńskiego, Kultura i dziedzictwo narodowe, Największe osiągnięcia polskiej nauki. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci
i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. O przyznaniu środków dla szkół decydowała kolejność zgłoszeń. Gratulujemy społecznościom naszych, gminnych szkół, które zakwalifikowały się do programu.

Program „Poznaj Polskę” jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii