Home / Aktualności / Obwieszczenie Wójta Gminy Skierniewice

Obwieszczenie Wójta Gminy Skierniewice

Poniżej informacja dot. wyłożenia do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 16 września 2021 r. do 27 października 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Skierniewice, ul. Reymonta23, 96-100 Skierniewice, w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii