Od 1 lipca każdy kto posiada źródło ciepła i spalania paliw w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym zobowiązany jest do ZŁOŻENIA DEKLARACJI do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?

TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI?

Wszelkie informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Skierniewice – Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 468195611.

WZÓR DEKLARACJI:

Dla budynków mieszkalnych

Dla budynków niemieszkalnych

 

 

 

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii