Home / Aktualności / USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY SKIERNIEWICE

 

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 327/OZ/D/2020 z dnia 30.09.2020 r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 37 081,68 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie do kwoty 33 373,00 zł,
nie więcej niż 90% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zadanie obejmuje odebranie zalegających na posesjach osób fizycznych

płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji w ilości 101,04 Mg

Zadanie realizowane w okresie od października 2020 r. do listopada 2020 r.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii