Home / Aktualności / Gmina Skierniewice z 20 nowymi laptopami dla Oświaty!

Gmina Skierniewice z 20 nowymi laptopami dla Oświaty!

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji projektem „Zdalna szkoła”, Gmina Skierniewice zakupiła 20 sztuk nowych laptopów dla uczniów i nauczycieli. Na ten cel otrzymaliśmy 60.000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Laptopy przekazane były potrzebującym uczniom i nauczycielom do realizacji zajęć szkolnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość z uwagi na ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zdalne nauczanie).

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii