Home / Aktualności / ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII  W  GMINIE  SKIERNIEWICE

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII  W  GMINIE  SKIERNIEWICE

ODNAWIALNE  ŹRÓDŁA  ENERGII  W  GMINIE  SKIERNIEWICE

W dniu 15 października 2019 r. zawarta została o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0010/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, a Gminą Skierniewice.

Beneficjent projektu: Gmina Skierniewice.

Cel projektu: ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Skierniewice.

Miejsce realizacji Projektu: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Dąbrowice, Dębowa Góra, Julków,  Ludwików,  Miedniewice, Mokra, Mokra Lewa,  Mokra Prawa,  Nowe Rowiska, Pamiętna, Ruda, Rzeczków, Rzymiec,  Samice, Sierakowice Lewe, Sierakowice Prawe, Stare Rowiska, Strobów, Topola, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Żelazna.

Planowane efekty:

  • spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu;
  • spadek zachorowalności;
  • spadek kosztów utrzymania gospodarstw domowych;
  • wzrost świadomości o odnawialnych źródłach energii;
  • ochrona środowiska naturalnego;

 

Wartość projektu: 4 616 841,60 zł,

w tym

  • udział Funduszy Europejskich w kwocie nieprzekraczającej 3 612 942,00 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych Projektu;
  • wkład własny w kwocie 1 003 899,60 zł

 

Okres realizacji Projektu: od 22 stycznia 2018 r do 30 grudnia 2021 r.

W trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy na realizację Projektu.

  • Adres portalu – mapadotacji.gov.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii