Home / Aktualności / X sesja nadzwyczajna

X sesja nadzwyczajna

We wtorek, 13 sierpnia odbyła się nadzwyczajna X sesja Rady Gminy Skierniewice. Najistotniejszymi punktami obrad było przyjęcie przez radnych zmian w budżecie umożliwiających dokończenie prowadzonych właśnie inwestycji – rozbudowy szkoły podstawowej i strażnicy OSP w Mokrej Lewej oraz zagospodarowanie terenu wokół i wyposażenie budynku przedszkolnego w Miedniewicach. Dodatkowe pieniądze pozwolą także gminie podjąć nowe wyzwanie jakim jest budowa trzech Otwartych Stref Aktywności – siłowni plenerowej w Rzeczkowie oraz siłowni połączonej z placem zabaw w Samicach i Mokrej Prawej. Dodajmy, że realizacja tego zadania powinna rozpocząć się lada dzień.  Po 25 tysięcy złotych radni zabezpieczyli w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie na termomodernizację świetlic wiejskich w Mokrej Prawej i Sierakowicach Lewych.

Kolejną ważną dla mieszkańców – choć wydawałoby się – kosmetyczną zmianą na papierze była przyjęta przez Radę zmiana Strategii Rozwoju Gminy Skierniewice na lata 2015-2022. Przez dodanie do nazwy zadania dotyczącego rozwiązania problemów wodno-ściekowych frazy „oraz budowę i przebudowę ujęć wody i stacji uzdatniania wody” gmina otworzyła sobie drogę do starania się o dofinansowanie unijne w wysokości 1,2 miliona złotych do budowy nowej studni oraz modernizacji hydroforni w Józefatowie i Dębowej Górze.

Szczegółowy porządek obrad oraz tekst przyjętych uchwał znajdą Państwo na naszym BIP-ie.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii