Home / Aktualności / INFORMACJA O ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY

INFORMACJA O ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI DOSTAW WODY

UWAGA!!!!

Informujemy, że zachowana zostaje  ciągłość dostawy wody dla mieszkańców wsi:  

MOKRA PRAWA, SIERAKOWICE PRAWE, BOROWINY, MOKRA LEWA, MOKRA, SIERAKOWICE LEWE, MIEDNIEWICE, TOPOLA, SAMICE i PAMIĘTNA

W godzinach uzgodnionych ze Spółką WOD-KAN  dostawa odbywać się będzie przy obniżonym ciśnieniu. 

Informacja o godzinach obniżenia ciśnienia zostanie Państwu przekazana poprzez publikację
na stronie Gminy,  oraz systemem SMS,  niezwłocznie po jej  otrzymaniu.

 NASZA PROŚBA O RACJONALNE  KORZYSTANIE  Z  WODY  JEST NADAL AKTUALNA.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Skierniewice

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii