Skierniewice,  09 kwietnia  2018r.

RGK.7021.5.20.2018

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  16 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  1000 – 13 00dla miejscowości:

  • Julków, Józefatów, Brzozów, Nowy Ludwików, Nowe Rowiska i Stare Rowiska

nastąpi przerwa w dostawie wody.

Otrzymują:

  • sołtysi  w/w wsi

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii