Skierniewice,  19 marca  2018r.

RGK.7021.5.18.2018

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością przeprowadzenia w dniu  21 marca 2018r. (środa)
prac na gminnej sieci wodociągowej, GMINA SKIERNIEWICE – DOSTAWCA WODY informuje,
że w godzinach  1000 – 15 00dla miejscowości:

  • BALCERÓW posesje nr porządkowy: 33, 33B, 34, 35, 35A, 44, 44A, 44B,  45A, 46,;

oraz dz. nr: 343/1, 346/1, 348/29, 350, 349/11;

  • STROBÓW;
  • WÓLKA STROBOWSKA posesje nr porządkowy: 1A, 1B, 3A, 3F oraz dz. nr: 66/1, 73/3, 76/1, 76/5;

nastąpi przerwa w dostawie wody.
Otrzymują:

  1. sołtysi  w/w wsi

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii