Home / Aktualności / Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice”

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice”

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu
Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy w formie dotacji numer 742/OZ/D/2016
z dnia 19.12.2016r.

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 28 117,45 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie  do kwoty 23 731,00 zł.

 

Zadanie obejmuje odebranie zalegających na posesjach osób fizycznych, jst, przedsiębiorców płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji w ilości  100,52 Mg.

 

Zadanie realizowane w okresie od września 2016r. do listopada 2016r.

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii