Home / Aktualności / Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej”

Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej”

Projekt pn. „Ekopracownia „S.O.S. dla Ziemi” w Gimnazjum
im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy o dofinansowanie w formie  dotacji nr 460/EE/D/2016 z dnia 30.09.2016r.

 

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 39 960,00 zł.

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji  wyniesie do kwoty 33 965,00 zł, nie więcej niż 85% wartości kosztu całkowitego zadania.

Zakres projektu obejmuje utworzenie w Gimnazjum
im. Marii Rodziewiczówny w Żelaznej  eko-pracowni, zastosowane rozwiązania przestrzenne pozwolą na efektywne i innowacyjne prowadzenie zajęć.

 

 

 

link do strony  www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii