Home / Aktualności / Zawiadomienie

Zawiadomienie

Skierniewice, 29 czerwca 2016 r.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamia się wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1276), każdy potencjalnie uprawniony do udziału w danej wspólnocie gruntowej powinien w terminie do dnia 31.12.2016 r. złożyć wniosek do Starosty Powiatowego w Skierniewicach, na podstawie którego Starosta wyda odpowiednią decyzję, ustalającą:
– nieruchomości wchodzące w skład danej wspólnoty;

– wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie;

– wykaz obszarów gospodarstw rolnych posiadanych przez uprawnionych i wielkości przysługujących im udziałów w danej wspólnocie.

Opis wniosku w w/w ustawie.

 

Wójt gminy Skierniewice

Dominik Moskwa

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii