Home / Aktualności / EkoAktywni

EkoAktywni

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił III edycję Konkursu „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego.

Konkurs ogłoszony jest w następujących kategoriach:

  • – Organizacja pozarządowa – Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie.
  • – Osoba fizyczna w podkategoriach:
  • ochrona siedlisk przyrodniczych –zgłoszeń dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego;
  • edukacja ekologiczna – zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Regulamin_Konkursu_EkoAktywni 2016

Załącznik nr. 1 Karta zgłoszenia organizacja pozarządowa

Załącznik nr. 2 Karta zgłoszenia osoba fizyczna ochrona siedlisk przyrodniczych

Załącznik nr. 3 Karta zgłoszenia osoba fizyczna Edukacja ekologiczna

plakat_EkoAktywni_2016

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii