Home / Aktualności / Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w ramach umowy w formie dotacji numer 469/OZ/D/2015 z dnia 06.10.2015r.

Wartość ogólna zadania wynosi: 94 115,60 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wyniesie do kwoty 93 174,00 zł (nie więcej niż 99% wartości kosztu całkowitego zadania).

Zadanie obejmuje odebranie zalegających na posesjach osób fizycznych, jst, przedsiębiorców płyt azbestowych i przygotowanie ich do załadunku na środek transportu, transport i przekazanie odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji w ilości 352,81 Mg.

Zadanie realizowane w okresie od lipca 2015r. do września 2015r.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii