Home / Aktualności / BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
I, Hugo.arg [GFDL, CC-BY-SA-3.0 or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0], via Wikimedia Commons

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Skierniewice, 29 lipca 2015 r.

 

I N F O R M A C J A

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

Jest rośliną pochodzącą z rejonu Kaukazu, która rozprzestrzenia się również na terenie województwa łódzkiego. Pojedyncze miejsca jego występowania zostały także zidentyfikowane na obszarze gminy Skierniewice.

Barszcz Sosnowskiego jest silnie toksyczny. Włoski na łodygach i liściach wydzielają parzącą substancję, która uaktywnia się w wysokich temperaturach i dużym nasłonecznieniu. Szczególnie niebezpieczny jest sok barszczu, powodujący bolesne oparzenia I, II, a nawet III stopnia. Do poparzenia może dojść nawet pomimo braku bezpośredniego kontaktu z rośliną.

W obecnym stanie prawnym żaden podmiot nie ma nałożonego ustawowego obowiązku zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej inwazyjnej rośliny. Systematyczne koszenie roślin zapobiegnie rozprzestrzenianiu się barszczu, gdyż rozmnaża się głównie poprzez nasiona.

Wobec powyższego każdy właściciel nieruchomości, który stwierdzi występowanie barszczu, powinien go niszczyć mechanicznie (koszenie) lub chemicznie (odpowiednie herbicydy).

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii