Home / Aktualności / Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy w formie pożyczki i dotacji numer 30/GW/PD/2015 z dnia 14.05.2015r.

 

Wartość ogólna zadania wynosi: 1 053 599,06 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki wyniesie 80 939,29zł; w formie dotacji wyniesie 80 939,29 zł .

Zadanie obejmuje budowę ponad 4,5 km sieci wodociągowych w miejscowościach: Mokra Lewa (etap I i II), Miedniewice i Balcerów oraz budowę 54 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Józefatów, Julków, Nowe Rowiska, Pamiętna, Ruda, Rzymiec, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Miedniewice.

Zadanie realizowane w okresie od kwietnia 2014r. do czerwca 2015r.

link do strony www.zainwestujwekologie.pl

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii