Home / Aktualności / II edycja projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

II edycja projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice

                                                                        Skierniewice, dnia 07 lipca 2015r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skierniewice!

Zamieszkujący miejscowości: Józefatów, Julków, Nowy Ludwików, Pamiętna, Pruszków, Nowe Rowiska, Rzymiec, Brzozów, Zalesie, Stare Rowiska, Wola Wysoka, Borowiny, Ruda, Budy Grabskie, Wólka Strobowska, Żelazna, Dąbrowice.  

Pragnę Państwa zaprosić do udziału w II edycji projektu p.n. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020r.

Wszystkie osoby fizyczne zainteresowane udziałem w w/w projekcie zapraszam do Urzędu Gminy Skierniewice, 96-100 Skierniewice ul. Reymonta 23, pokój nr 213, II piętro (w godzinach: poniedziałek-środa 7-15; czwartek 7-16; piątek 7-14), w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2015r., celem wypełnienia/złożenia stosownego wniosku wraz z załącznikami.

Wzory w/w dokumentów dostępne są na stronie www.gminaskierniewice.pl .

Aby wypełnić wniosek i oświadczenia w Urzędzie Gminy Skierniewice:

  1. Powinni stawić się wszyscy właściciele/współwłaściciele nieruchomości;
  2. Przedłożyć dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości oraz nr ewid. działki;
  3. Posiadać przy sobie dowód osobisty.

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest:

  1. Złożenie we wskazanym terminie kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami; wnioski niekompletne lub zawierające nie prawdziwe dane – nie będą rozpatrywane;
  2. Posiadanie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na dzień składania wniosku;
  3. Posiadanie dokumentu własności nieruchomości, na której będzie realizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
  4. Podpisanie oświadczenia o przekazaniu kwoty – 3 750,00 zł (dokładna kwota będzie znana po zbilansowaniu kosztów projektu) odpowiadającej 25% kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
  5. Podpisanie oświadczenia o pokryciu kosztów dokumentacji technicznej
    w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie.

Wniosek

Załącznik

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii