Home / Aktualności / Spotkanie Informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”

Spotkanie Informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową”

Miejsce: Łódź, Bełchatów, Brzeziny, Łowicz, Sieradz

Program Spotkania Informacyjnego
09:30 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Źródła Informacji o Funduszach Europejskich
10:10 – 10:30 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020
10:30 – 11:15 Wsparcie dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną
i zawodową w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
11:15– 11:30 Przerwa
11:30 – 12:15 Wsparcie dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną
i zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
12:15 – 12:45 Wsparcie dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną
i zawodową w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
12:45 – 13:15 Konsultacje indywidualne

 

Spotkania informacyjne prowadzone będą przez specjalistę ds. Funduszy Europejskich z Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych.

Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz u organizatora.

Program Spotkania

Plakat

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii