Home / Aktualności / Operacja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”

Operacja pn. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Skierniewice”

Umowę o przyznanie pomocy nr 00343-6921-UM0502331/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarto w dniu 28 października 2014r. pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Skierniewice.

Gminie Skierniewice przyznano pomoc w wysokości 1 716 648 zł.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz odprowadzeniem i oczyszczeniem ścieków na terenie Gminy Skierniewice, poprzez rozbudowę gminnego systemu wodociągowego oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Operacja obejmuje budowę ponad 4,5 km sieci wodociągowych w miejscowościach: Mokra Lewa (etap I i II), Miedniewice i Balcerów oraz budowę 55 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Balcerów, Borowiny, Brzozów, Budy Grabskie, Józefatów, Julków, Nowe Rowiska, Pamiętna, Ruda, Rzymiec, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesie, Miedniewice.

Operacja realizowana w okresie od kwietnia 2014 r. do czerwca 2015r.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii