Home / Aktualności / INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKIERNIEWICE

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKIERNIEWICE

                                                                               Skierniewice,  24 marca 2015 r.

SZANOWNI   MIESZKAŃCY  GMINY  SKIERNIEWICE !

W związku z zadeklarowanym udziałem w projekcie pt. „Rozbudowa gminnego systemu wodociągowego oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy Skierniewice” – zapraszam w terminie od 08 kwietnia do 15 kwietnia 2015r. do siedziby Urzędu Gminy Skierniewice (96-100 Skierniewice, ul. Reymonta nr 23, pokój nr 209 w godzinach urzędowania), celem podpisania umowy określającej wzajemne zobowiązania organizacyjne i finansowe związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wkład własny mieszkańca wynosi 10% całkowitej wartości przydomowej oczyszczalni ścieków netto tj. 800,00 zł

Termin dokonania w/w wpłaty to 14 dni od dnia zawarcia umowy, na rachunek Gminy wskazany w umowie lub w kasie Urzędu Gminy Skierniewice

Wzór  umowy  dostępny  jest  na  stronie internetowej gminy.

W dacie podpisywania umowy:

  1. powinni  stawić się  wszyscy właściciele/współwłaściciele  nieruchomości,  na której będzie realizowana inwestycja;
  2. posiadać przy sobie  dowód  osobisty, nr księgi wieczystej/aktu notarialnego.

Zaproszenie do podpisania umowy

Wzór umowy

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii