Home / Aktualności / Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków

                                                                     

 

Informujemy, że dofinansowanie otrzymał projekt pod nazwą „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków jak również organizacja imprezy kulturalnej Festiwal pierogów tradycyjnych” realizowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. Nr umowy przyznania pomocy 01783-6930-UM0540299/14.

Całkowity koszt operacji:  31 232,64 zł, w tym kwota dofinansowania 20 640,10 zł.

Celem operacji jest aktywizacja życia kulturalno – społecznego, utożsamienie  z dziedzictwem kulturowym i tradycją kuchni polskiej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców gminy poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczków oraz organizację imprezy kulturalnej „Festiwal pierogów tradycyjnych”.

W ramach projektu wyposażona została Świetlica w Rzeczkowie w niezbędny sprzęt gastronomiczny, a także w elementy dekoracyjne. Operacja ta wpłynie na poprawę jakości, estetykę i zwiększenie możliwości organizacyjnych spotkań integracyjnych, w tym mających na celu promowanie tradycyjnej kuchni polskiej. Wyposażona świetlica wiejska stanie się motorem dla społeczności lokalnej, by z dumą odtwarzać przepisy kulinarne, stare umiejętności tak aby zorganizowane wydarzenie stało się inauguracją cyklu spotkań.

Ponadto w dniu 28 listopada 2014 roku odbyło się wydarzenie kulturalne
pn „Festiwal pierogów tradycyjnych”, na którym zgłoszone osoby mogły zaprezentować swój najlepszy, najbardziej tradycyjny i prawdziwy patent na pierogi. Zwyciężca konkursu otrzymał nagrodę.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii