Home / Aktualności / O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 czerwca 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Skierniewice z dnia 6 czerwca 2013 r.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych na całym obszarze gminy Skierniewice wystąpiły szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane przez:

  • deszcz nawalny,
  • grad,
  • powódź.

Stwierdziłem, iż wymienione wyżej zjawiska mają charakter klęskowy i zgodnie z obowiązującą procedurą powiadomiłem Wojewodę Łódzkiego o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód. Rolnicy, którzy ponieśli szkody spowodowane wyżej wymienionymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o szacowanie szkód. Stosowny wniosek jest dostępny na stronie internetowej gminy Skierniewice poniżej ogłoszenia lub w siedzibie urzędu gminy ul. Reymonta 23, p. 112 w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy

Dominik Moskwa

Informacja dla komisji powołanych przez WojewodęInformacja dla rolników
Oświadczenie nr.1
Oświadczenie o nieponiesionych szkodach
Oświadczenie nr.3
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii