Home / Aktualności / inf.zabytki

inf.zabytki

2 miliony złotych na zabytki w województwie łódzkim

W 2012 roku Województwo Łódzkie przeznaczy 2 miliony złotych na renowację zabytków.
7 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Celem przyznawania dotacji jest poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego
w województwie łódzkim, promowanie jego walorów wśród mieszkańców oraz udostępnianie zabytków na cele publiczne.

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

 Nabór wniosków trwa do 6 kwietnia 2012 r.

W tym roku dla Województwa priorytetem są prace lub roboty budowlane przy najcenniejszych zabytkach w skali kraju i regionu, znajdujących się w obrębie krajobrazów kulturowych dorzecza Warty i dorzecza Pilicy, wzbogacających ofertę turystyczną i kulturalną województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż 200 tys. złotych.

W związku z ogłoszonym konkursem, Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o dofinansowanie na wykonanie prac przy zabytkach, które odbędzie się w dniu
14 marca br. o godz. 11.00 (miejsce: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Al. Piłsudskiego 8, sala 104 – sala obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego).

W trakcie spotkania, które poprowadzą pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji odpowiedzialni za obsługę konkursu, zostaną omówione zasady udziału w konkursie, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu wniosków oraz wymagane załączniki. Dodatkowo, uczestnicy spotkania zapoznają się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Dokumenty konkursowe oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne dostępne są na stronie: www.lodzkie.pl (zakładka: Kultura/Ochrona zabytków/Dotacje). Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 42/ 291 98 27.

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii