Home / Aktualności / Return

Return

 Urząd Marszałkowski w Łodzi wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi

zachęca wszystkich migrantów zainteresowanych uczestnictwem w warsztatach poświęconych przekazaniu informacji m.in. z zakresu  możliwości otrzymania dofinansowania, utworzenia własnej firmy lub uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych o kontakt na adres:

malgorzata.mastalerz@lodzkie.pl, nina.krajewska@lodzkie.pl,

tel: 42 663 31 04
tel: 42 663 31 05

Chętnych prosimy o wypełnienie ankiety skierowanej do osób, które opuściły swoje miejsce zamieszkania na dłużej niż 6 miesięcy,
link: http://limesurvey.ifl-leipzig.de/limesurvey/index.php?sid=64694&lang=en

W maju 2011 roku, Województwo Łódzkie przystąpiło do realizacji  międzynarodowego projektu pn. Re-Turn „Regions benefitting from returning migrants” „Migracja powrotna korzyścią dla regionu” w ramach Programu dla Europy Środkowej, Priorytet 1, Działanie 1.3 – Wspieranie Rozwoju Wiedzy.

Liderem Projektu jest Leibniz Institute for Regional Geography, Leipzig, Niemcy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z siedmioma krajami (Niemcy, Austria, Czechy, Węgry, Włochy, Polska, Słowenia).

Czas trwania projektu: maj 2011 – kwiecień 2014 (36 miesięcy).

Projekt Re-Turn:

1.         przewiduje podjęcie działań promujących reemigrację jako źródło wspierania rozwoju wiedzy i kompetencji oraz potrzeb migrantów;

2.         ma na celu nakłonienie do powrotu wykwalifikowanej kadry;

3.         określi zasady wykorzystania reemigracji na rzecz rozwoju regionalnego, opartego na wiedzy i wykształceniu;

4.         zakłada szkolenia dla powracających oraz przedsiębiorców korzystających z ich nowych umiejętności.

Pozytywne aspekty związane z realizacją projektu:

1.            rozpoznanie w skali regionu (województwa) łódzkiego aktualnych trendów w zakresie migracji powrotnych;

2.            rozpoznanie specyficznych potrzeb migrantów powracających z zagranicy dla jak najlepszego wykorzystania ich potencjału;

3.            kapitalizacja potencjału migrantów powrotnych na rzecz wzmocnienia potencjału gospodarczego regionu łódzkiego;

4.            wypracowanie (we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi) narzędzi wsparcia migracji powrotnych;

5.            inicjacja dyskusji na temat roli i znaczenia migracji powrotnych dla rozwoju regionu i możliwości ich wsparcia;

6.            możliwość pozyskania partnerów zagranicznych dla dalszych projektów programów współpracy terytorialnej;

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii