Home / Aktualności / Rolnik

Rolnik

Producencie Rolny – Rolniku

Jeśli chcesz uczestniczyć w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego do Austrii i Włoch w październiku 2011 r. (od 5 do 8 dni), którego tematyka związana będzie z zakresem funkcjonowania grup producentów rolnych, systemem doradztwa rolniczego, wykorzystywaniem środków unijnych na rozwój produkcji rolnej, promocją produktów regionalnych oraz zaangażowaniem w produkcję z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłoś swój udział poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego  i odeślij na adres prow.ksow@lodzkie.pl, lub złóż osobiście w Sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12, pok. 216
w terminie od 16 do 23 września 2011 r.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego codziennie
pn -pt., w godz. 800 -1600 pod nr tel. 042 663 31 88

Producencie Rolny – Rolniku

Jeśli chcesz uczestniczyć w wyjeździe studyjnym organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego do Austrii i Włoch w październiku 2011 r. (od 5 do 8 dni), którego tematyka związana będzie z zakresem funkcjonowania grup producentów rolnych, systemem doradztwa rolniczego, wykorzystywaniem środków unijnych na rozwój produkcji rolnej, promocją produktów regionalnych oraz zaangażowaniem w produkcję z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zgłoś swój udział poprzez wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego
i odeślij na adres prow.ksow@lodzkie.pl,

 lub złóż osobiście w Sekretariacie Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi;

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12, pok. 216
w terminie od 16 do 23 września 2011 r.

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego
codziennie pn -pt., w godz. 800 -1600 pod nr tel. 042 663 31 88

Uwaga!

Udział w wyjeździe jest bezpłatny i obejmuje transport, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, zakwaterowanie i wyżywienie, obecność tłumacza.

Koszt dojazdu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

W wyjeździe studyjnym uczestniczyć może producent rolny-rolnik, spełniający każdy
z poniższych warunków:

a)    rolnik prowadzący gospodarstwo rolne na terenie woj. łódzkiego,

b)    powierzchnia gospodarstwa pow. 5 ha,

c)    dla rolników zainteresowanych:

o   tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów rolnych lub/i,

o   wytwarzaniem i promocją produktów regionalnych wraz z rozwijaniem działalności marketingowej i agroturystyki lub/i,

o   wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych – biogazownie rolnicze.

W wyjeździe uczestniczyć będzie co najmniej jeden a maksymalnie 2 producentów
z danego powiatu województwa łódzkiego.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje uczestnictwa w wyjeździe.

Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania uczestników wyjazdu spośród osób, które prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Ostatecznym czynnikiem zakwalifikowania zgłoszenia może być (w przypadku dużej liczby zgłoszeń) data wpływu formularza.

FORMULARZ

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii