Home / Aktualności / Zakup samochodu OSP Mokra Lewa

Zakup samochodu OSP Mokra Lewa

 UMOWA  O  DOFINANSOWANIE  PROJEKTU

W dniu 10 lutego 2010r., pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego reprezentowany przez:

– Pana Artura Bagieńskiego – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego

– Panią Elżbietę Hibner – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego

a

Gminą Skierniewice reprezentowaną przez:

– Pana Dominika Tomasza Moskwę – Wójta Gminy Skierniewice,

została   zawarta umowa o dofinansowanie Projektu p.n.„ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice” nr UDA-RPLD.02.05.00-00-013/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Zgodnie z powyższą umową  na realizację przedmiotowego Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 437 545,99 PLN, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych.

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 514 759,99 PLN. Natomiast wkład własny Gminy Skierniewice w ramach wydatków kwalifikowanych wynosi 77 214,00 PLN (tj. 15% wydatków kwalifikowanych).

Projekt realizowany w okresie od 01 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

PRZEKAZANIE  SAMOCHODU  RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

 OSP W  MOKREJ  LEWEJ

W dniu 22 maja 2010r. w Mokrej Lewej odbyły się obchody 85-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mokrej Lewej połączone z przekazaniem fabrycznie nowego samochodu specjalnego,  ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×2 typ GBA 2,5/16; typ podwozie: VOLVO FL 4XR3 – napęd 4×2  .

W Mokrej Lewej pojawili się przedstawiciele władzy samorządowej, strażacy, duchowni oraz mieszkańcy. Wśród zaproszonych  osób swoją obecnością zaszczycili:

– Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Artur Bagieński

– Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak

– Zastępca Komendanta Miejskiego PSP  – st. bryg. Tadeusz Zwoliński

– Prezydent Miasta Skierniewice – Leszek Trębski

– Przewodniczący Rady Miasta – Mariusz Dziuda

– Wójt Gminy Skierniewice – Dominik Moskwa

– Zastępca Wójta Gminy  – Izabela Żaczkiewicz

– Przewodniczący Rady Gminy – Zbigniew Biernat

– Komendant Miejsko-Gminny OSP – Tadeusz Grotkowski

Po uroczystej Mszy Świętej, którą koncelebrował Kapelan Powiatowy ksiądz Jan Pietrzyk przystąpiono do poświęcenia i przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele władz samorządowych oraz pożarniczych.

Pojazd został wykonany przez Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. Korwinów,  za kwotę 504 000,00 zł brutto, w ramach Projektu p.n. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.

Zagrożenie pożarowe – pdf

Postępowanie w sprawie pożaru – pdf

sprawdź również

Wytyczne Inspektoratu Weterynarii