Aktualności

Konkurs dla KGW

    W imieniu Łódzkiego Domu Kultury zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa łódzkiego do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie modowym pn. „Modna gospodyni pięknym życie czyni. Inspiracje dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego”. Konkurs odbędzie się w lutym oraz marcu 2024 r. na terenie Łowicza, Rozprzy, Sieradza, Skierniewic (eliminacje lokalne) oraz… Continue Reading Konkurs dla KGW

Więcej

Kwalifikacja Wojskowa

Terminy kwalifikacji dla mieszkańców gminy Skierniewice urodzonych w roku 2005 – mężczyźni 19.02 – 20.02. 2024 r. (szczegółowe godziny i daty podane zostaną w korespondencji do osób zainteresowanych) Terminy kwalifikacji dla mieszkańców gminy Skierniewice – kobiety 22.02. 2024 r. (szczegółowe godziny i daty podane zostaną w korespondencji do osób zainteresowanych)

Więcej

Kwalifikacja wojskowa 2024 r.

Dokładny termin dotyczący mieszkańców Gminy Skierniewice, podlegających obowiązkowi przystąpienia do kwalifikacji, podany zostanie wkrótce, oraz listownie do bezpośrednio zainteresowanych. OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa łódzkiego    

Więcej

Przypomnienie – oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Przypominamy Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Skierniewice, że do dnia 31 stycznia 2024 r: – są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, – wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z… Continue Reading Przypomnienie – oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Więcej

Informator Gminy Skierniewice

W grudniu wydaliśmy kolejny numer biuletynu informacyjnego Nasza Gmina Skierniewice, piszemy w nim między innymi o jednej z największych inwestycji w naszej gminie „Centrum Społecznym Wsi” w Mokrej Lewej (str.1), o pozyskanych środkach na inwestycje drogowe (str. 3) czy o sołeckich projektach (str. 8). Nasi Mieszkańcy otrzymali swoje egzemplarze przed… Continue Reading Informator Gminy Skierniewice

Więcej

„Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki z XIX wieku w Mokrej Prawej”

  Kapliczka w Mokrej Prawej odzyskała dawny blask – zadanie zakończone ! Zabytkowe kapliczki od wieków stanowią ważny element krajobrazu kulturowego Województwa Łódzkiego, które co roku od wielu lat są odrestaurowywane w ramach programu „Mała architektura zabytkowa”.  W tegorocznej edycji tego programu Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał Gminie Skierniewice na realizację… Continue Reading „Kompleksowa konserwacja i restauracja drewnianej kapliczki z XIX wieku w Mokrej Prawej”

Więcej

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Skierniewice ogłasza III przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki STAR 266, rok produkcji 1979. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. Cena wywoławcza 33 000,00 zł brutto. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronach internetowych: www.skierniewice.bip.net.pl i www.gminaskierniewice.pl Szczegółowe informacje… Continue Reading Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu ciężarowego

Więcej

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice” zrealizowano z udziałem  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy w formie dotacji numer 925/OZ/D/2023 z dnia 27.11.2023r.   Wartość ogólna zadania wynosi: 78 764,40 zł. Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i… Continue Reading Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Skierniewice

Więcej

Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Projekt pn: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Dębowej Górze” zrealizowany z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 560/EE/D/2023 z dnia 18.10.2023r. Wartość całkowita zadania: 69 340,00 zł. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW:… Continue Reading Ekopracownia w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze

Więcej

Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że na terenie gminy Skierniewice prowadzone są kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków – zgodnie z planem kontroli zamieszczonym na stronie BIP Gminy Skierniewice w zakładce „Nieczystości ciekłe”.   DO KOŃCA LISTOPADA KONTROLOWANI BĘDĄ WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI MOKRA PRAWA.  … Continue Reading Informacja dotycząca kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Więcej