Home / Zabytki

Zabytki

ZABYTKI NIERUCHOME

Dębowa Góra

  • Dwór w stylu neoklasycznym istniał już w XVIII w. Wskazuje na to pozostałość po nim-kuchnia dworska z II poł. XVIII w. Przebudowana w l. 20-XX w. i 50-XX w., budowa częścią składową obecnego dworu. Do wybuchu II wojny światowej Dębowa Górę posiadał Jerzy Ostrowski, a potem jego syn Stanisław(zginął w 33r. pod Salomeną). Na początku XX wieku właścicielem Dębowej Góry była rodzina Kozłowskich. Majątek liczył 700ha i znany był z rozwiniętej hodowli bydła i koni. Po wojnie majątek zagospodarował ZMW „Wieś”, potem GS „Samopomoc chłopska”.
  • Park dworski. Ogród klasycystyczny z okrągłym stawem z wyspą, kasztanowa aleją wjazdową. Powstał w połowie XIX w w 1908r. przebudowany przez Stefana Celichowskiego. Na wyspie znajdowały się niegdyś altanka w stylu chińskim i lodownia (murowana piwnica).

Brzozów

  • Dwór istniał już na początku XIX w. Zbudował go Franciszek Liberacki –własc. Brzozowa. Klasycystyczny został zbudowany przed 1819 r. Parterowy z mieszkalnym poddaszem. Na rzucie prostokąta z gankiem kolumnowym od frontu, zwieńczony trójkątnym szczytem oraz z tarasem od tyłu przebudówka z boku. Rozkład wnętrza dwutraktowy z hollem na osi. Zewnątrz ściany boniowane z rustyką na narożach, pod drzwiami gzymsy. Dach naczółkowy.
  • Wokół dworu powstał park, w I poł. XIX w. przerobiony w II poł. XIX w. ostatnim właścicielem (do II wojny światowej) był Stanisław Sędzikowski. Jest to park stosunkowo niewielki 14,5ha, położony na równym terenie. Założenie w kształcie nieregularnym z zatartym układem kompozycyjnym. Pozostałości po alei wjazdowej do dworu. Resztki bramy wjazdowej. Z dawnego założenia parku zachowało się kilkadziesiąt kasztanowców, brzóz, klonów) oraz system stawów niegdyś zasilanych z pobliskiej rzeki.

Balcerów (Poddębie)

Park dworski z 1907r. zbudowany przez prof. St. Celichowskiego. Centralna osią Poddębia jest wewnętrzna droga wjazdowa prowadząca od bramy wzdłuż podjazdu pod dom mieszkalny i park ze wsch. Strony. Po zach. Stronie znajdowały się zabudowy gosp. Następnie biegła przez sad kończąc się na płd… terenów zajmowanych przez osadę Poddębie. Park składa się z 3 części: podjazdu pod wejście do budynku mieszkalnego z kolistym objazdem wokół gazonu w …,ogrodu południowego z aleją lipową pomiędzy ogrodową elewacja domu i sadem, zakończoną prostopadłym do niej…(podwójnym) grabowej oraz dwoma niewielkimi …ogrodowymi po obu stronach tej alei ogrodu po wschodniej stronie budynku, stanowiącego …. otwarta przestrzeń wypełniona licznymi wolno stojącymi grupami drzew różnej wielkości.

Park ma charakter krajobrazowy. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu odpowiednich grup i otwartych trawiastych polan, udało się osiągnąć złudzenie rozległości i przestronności założenia. Osobliwością parku jest również kontrastowe zestawienie barwne drzew i krzewów.

Strobów

  • Dwór
  • Park krajobrazowy z pocz. XIX w. przebudowany w 1938r. przez Celichowskiego. Wielkość 4,2ha. Jest stosunkowo dużym obiektem. Zasadniczą część obecnego zadrzewienia parku stanowi pas zieleni w pobliżu stawów i aleja we wschodniej części parku. Elementem parku są stawy, widoczne są doły po eksploatacji piasku i cześć lasu ze stawami. Rzeka była osią kompozycyjną. Park posiadał liczne i rzadkie gatunki drzew i krzewów. Do dziś zachowała się jedynie jedna oś widokowa.Pomnikami przyrody są dwa modrzewie i lipa drobnolistna w obwodzie 3,5m.

Rowiska

Park krajobrazowy z pocz. XX w. autorstwa St. Celichowskiego powstał wokół dworu, którego ostatnim właścicielem (do 1939r.) był Lucjan Dobrowolski. Leży na stokach płaskiej doliny, środkiem której biegnie rów. Ogród ma kształt trapezu. Zachowały się resztki drzew i krzewów, głównie kasztanowce.

Ruda

Grodzisko stożkowate ponad wschodnim korytem Rawki (wczesnośredniowieczne). Nazwa wsi pochodzi od występujących tu niegdyś rud żelaza zw. Darniowymi, wytapianymi i przerabianymi w miejscowej kuźnicy w XIII do XVIII w.

Rzeczków

Na wierzchołku wzgórza zwanym „Łysą Górą”, wyniesionego 20 m ponad rzekę Łupię o zboczach porośniętych laskiem, wyraźny zarys obwarowań obronnych wczesnośredniowiecznego grodziska.