Home / Położenie

Położenie

Gmina Skierniewice położona jest  w centralnej Polsce, we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim, na Wysoczyźnie Rawskiej. Przepływają przez nią rzeki: Rawka, Łupią i Pisia.

Gmina Skierniewice Mapa
Gmina Skierniewice Mapa

Obszar gminy reprezentuje typ krajobrazu charakterystyczny dla terenów Polski Środkowej. Pod względem hydrograficznym należy do zlewni rzeki Bzury,a główną rzeką na terenie gminy jest Rawka – rzeka, płynąca przez Bolimowski Park Krajobrazowy. Obszar zajmowany przez gminę charakteryzuje się bardzo specyficznymi warunkami klimatycznymi: dużym nasłonecznieniem i niską sumą opadów atmosferycznych.

Gmina Skierniewice położona jest we wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie skierniewickim. Sąsiadami jej są:

Gmina położona jest wokół miasta Skierniewice.

Powierzchnia – 13.167 ha w tym 8.660 ha zajmują użytki rolne, a pozostałe to lasy i grunty leśne. Powierzchnia gminy wynosi 131,7 km2 z czego użytki rolne stanowią 65,1% . W strukturze gruntów nierolniczych najwyższy udział mają lasy – 3649 ha, co stanowi 27,7% ogólnej powierzchni.

Liczba mieszkańców – 6.871 osób

W skład gminy Skierniewice wchodzi 30 miejscowości: Balcerów, Borowiny, Brzozów, BudyGrabskie, Dąbrowice, Dębowa Góra, Józefatów, Julków, Ludwików, Miedniewice, Miedniewice Topola, Mokra, Mokra Lewa, Mokra Prawa, Nowe Rowiska, Nowy Ludwików, Pamiętna, Pruszków, Ruda, Rzeczków, Rzymiec, Samice, Sierakowice Prawe, Sierakowice Lewe, Stare Rowiska, Strobów, Wola Wysoka, Wólka Strobowska, Zalesię, Żelazna.