Aktualności

REJESTRACJA FIRMY – 4 KROKI

Tekst pochodzi z portalu „ABC Biznesu – Pakiety Branżowe” – http://opiwpr.org.pl/abcbiznesu, opracowanego przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, sfinansowanego ze środków Fundacji Wspomagania Wsi KROK 1 Składamy wypełniony wniosek EDG1 do Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (można to zrobić osobiście,… Continue Reading REJESTRACJA FIRMY – 4 KROKI

Więcej

Przebudowa i modernizacja dróg w gminie Skierniewice

W dniu 22 czerwca 2006r. w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zostało zorganizowane spotkanie, w celu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminie Skierniewice”. W ramach w/w Projektu o numerze 28/2005, Gmina Skierniewice realizuje  przebudowę trzech … Continue Reading Przebudowa i modernizacja dróg w gminie Skierniewice

Więcej

Stoliczku nakryj się

Uprzejmie informujemy, że w konkursie dotacyjnym realizowanym ze środków Fundacji Wspomagania Wsi oraz Banku Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych BISE ,,Nasza wieś naszą szansą – 2007” udzielono dotacji na realizację projektu ,,Stoliczku nakryj się” zgłoszonego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dębowej Górze. Projekt został wyróżniony spośród 389 projektów i uzyskał dofinansowanie w… Continue Reading Stoliczku nakryj się

Więcej

Projekty unijne

Dotychczas prowadzone projekty (14 sierpień 2009) 1.  ,,Pracować na swoim- szkolenia aktywizujące dla młodzieży i dorosłych” – okres realizacji  10.06.2008-10.09.2008 Cel główny: podniesienie zdolności do zatrudnienia,  mobilności przestrzennej i zawodowej oraz rozwoju przedsiębiorczości osób dorosłych (szczególnie osób chcących podjąć pracę w zawodach poza rolniczych, osób po 45 roku życia, w… Continue Reading Projekty unijne

Więcej